Sutradan

Osećao se smrad ustajalog stajskog đubreta pomešan sa mokraćom. U levom uglu štale krava je otelila tele koje je ležalo ispod njenih zadnjih nogu u lokvi krvi. Niz kovrdžavo krzno mu se slivala žuta sluzava tečnost i razvlačila se sve do trule slame koja se nalazila na podu. Krava se zatim okrenula i svojim modrim jezikom olizala novorođenče dok je ono pokušavalo da se pridigne na svojim krhkim nogama.

Ispred štale se nalazio orah. Pod njim stajalo je šestoro ljudi obučenih u crno. Uz orahovo stablo bio je nagnut krst od hrastovog drveta. Na njemu su kratkim ekserima ukucana slova imena pokojnika, godina rođenja i godina smrti. U tom trenutku iz kuće su četvorica krupnih muškaraca iznela kovčeg u kojem je ležao pokojnik. Na kućnom pragu su zastali i spustili ga tri puta tako da on dotakne prag, zatim su niz par stepenika sneli pokojnika u hladovinu ispod oraha i postavili kovčeg na dve drvene hoklice tako da  pokojnikova glava bude okrenuta ka istoku. Sveštenik je završio opelo i povorka se uputila ka groblju.

Raka je bila duboka, a njeni zidovi od ilovače prošarani mladim korenjem. Nekoliko metara u pozadini nebu se dizao visoki bagrem. Tri grobara su stajala pored iskopane rupe sa kapama u rukma i pogledom uprtim u zemlju. Bili su tu od jutra.

Spustili su kovčeg pored rake i jedan od četvorice muskaraca koji su izneli pokojnika iz kuće prišao je i stavio pokopac na sanduk, dok je drugi doneo čekić i eksere. Postavio je ekser na gornju stranu sanduka i hitrim i snažnim udarcem zabio ga u kovčeg do pola. Zatim je ponovo zamahnuo čekićem i zakucao ekser do kraja. Tako je uradio na sve četiri strane sanduka. Kovčeg je polako spušten u raku a grobari su u šake uzeli lopate, popeli se ne gomilu iskopane zemlje i počeli da je svlače u rupu. Zemlja je silovitom snagom padala na daske a tup zvuk teških udaraca u poklopac sanduka počeo je da se širi grobljem. Ljudi su se okretali i laganim koracima krenuli ka izlazu. Grobari su ostali poslednji da zabodu krst u zemlju i slože nekoliko buketa cveća na humku.

Gazda je sutradan izveo kravu i tele na ispašu u njivu koja se nalazila ispod kuće. Dok je krava mirno pasla razigrano tele je skakutalo oko nje, nemirno i uporno tražeći sisu. Bio je smiraj dana i crvena svetlost širila se po vidokrugu. Dan je bio kao i svaki drugi…