Opšti uslovi korišćenja


Shodno prirodi ugovora o pristupu koji poznaje zakon Republike Srbije i neformalnim vidovima zaključenja ugovora svaki posetilac ovog bloga snosiće odgovornost ukoliko bude koristio sadržaje sa njega u suprotnosti sa opštim pravilima koršćenja sajta koja će biti navedena dalje u tekstu.

NAPOMENA: Samim tim što nastavljate sa korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da se slažete sa opštim uslovima korišćenja.

Autorska prava

Sve tekstove sa ovog bloga možete preuzimati i citirati, bez prethodnog obaveštavanja autora, ali samo i isključivo bez ikakvih izmena, uz jasno navođenje izvora, i to u formi follow linka na ovaj način:

Izvor: Blogdan

Fotografije

Većina fotografija na ovom blogu pripada navedenim autorima, sve ostale pripadaju ovom blogu i zabranjeno je preuzimati ih, deliti, obrađivati i umnožavati.

Komentarisanje

Svi komentari će biti objavljeni osim onih koji sadrže uvrede na rasnoj, verskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i komentari koji sadrže psovke. Takođe, čitaocima koji na agresivan i uzmemiravajuć način budu iznosili svoje argumente u komentarima biće onemogućeno dalje komentarisenje.

Politika privatnosti

Unešeni lični podaci, uključujući i e-mail adrese u sklopu sajta Blogdan.rs ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Korišćenje ličnih podataka koji nisu javno istaknuti na sajtu ograničava se na eventualno slanje obaveštenja u vezi sa sajtom Blogdan.rs.

Reklamiranje

Reklame bilo kakvih proizvoda, usluga i fejsbuk stranica u komentarima neće biti odobrene. Reklamiranje ličnih blogova, portala i fejsbuk stranica takođe će biti onemogućeno ukoliko autori istih prethodno ne budu kontaktirali autora bloga za dogovor o saradnji.

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. Sajt Blogdan.rs zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

*Svi tekstovi napisani na blogu nemaju za cilj da bilo koga omalovaže niti uvrede. Sadržaj napisanog predstavlja isključivo lični stav autora.